Vi er selv habile spillere af spillet Phasmophobia, og gennem tiden er det blevet til en større guide til alt i Phasmophobia. Denne guide er lavet til version 0.6.1.7

Generelle tips

 1. Generelt begynder spøgelser at jage når gennemsnits sanity er under 50%.
 2. Spøgelser er mere aktive, des lavere gennemsnits sanity er.
 3. Generelt har spøgelser en minimum jagt cooldown på 25 sekunder.
 4. En smudge stick hindrer typisk et spøgelse i at jage i 90 sekunder.
 5. Et kors har en rækkevidde på 3 meter.

Udstyrs tips

 1. Spirit Box
  1. Spilleren skal være i samme rum, eller indenfor 3 meter af spøgelset hvis ikke i samme rum.
  2. Lyset skal være slukket i det rum man er i, lys fra udstyr såsom lygter m.m. har ingen betydning.
  3. Et spøgelse kan være genert, og derved kun svare hvis der kun er en spiller i rummet.
  4. Hvis X på Spirit Box vises, så er en af ovenstående ikke opfyldt og ellers er Spirit Box ikke en del af spøgelsets spor.
  5. Spøgelset har 66% chance for at svare på Spirit Box.

 2. Ghost Writing Book
  1. Hvert spøgelse har hver sin procentuelle sandsynlighed for interaktion med et objekt, dette gælder også Ghost Writing book.
  2. Der kan tages 2 billeder af ghost book når den er skrevet i, men billederne skal tages indenfor 20 sekunder efter der er blevet skrevet i den.

 3. EMF

   EMF LEVEL 1) (BLÅ): Intet er sket.
   EMF LEVEL 2) (GRØN): Spøgelset interagerer med et objekt.
   EMF LEVEL 3) (GUL): Spøgelset kaster med et objekt.
   EMF LEVEL 4) (ORANGE):Spøgelset manifesterer sig.
   EMF LEVEL 5) (RØD): Bevis (25% chance.)
  1. Hver EMF begivenhed (Level 2 og 3.) Har 25% chance for at "trigger" en lvl 5 indikation istedet. EMF level 5 indikerer dog ikke nødvendigvis en stærk aktivitet eller fare for spilleren.

 4. Video Kamera
  1. Night vision gør det nemmere at se D.O.T.S
  2. Night vision SKAL være tændt for at se GHOST ORB.

 5. Crucifix (Kors)
  1. Et kors virker i 3 meters afstand, og hindrer en jagt.
  2. Der er et 5 sekunders delay mellem at et spøgelse kan forsøge at jage igen.
  3. Crucifix virker både i hånden og på gulvet.

 6. Termometer (Temperaturmåler.)
  1. I klar himmel vejr er temperaturer under 9℃ typisk en indikation for at der er et spøgelse i rummet.
  2. I anden slags vejr er temperaturer under 6℃ typisk en indikation for at der er et spøgelse i rummet.
  3. Kig ned i jorden og hold den konstant i 3-5 sekunder, for at få en akkurat måling af temperaturen i rummet.

 7. Stearinlys
  1. Et stearlinlys vil slukke sig selv efter et par minutter.
  2. Hvis man holder et tændt stearinlys i hånden, stopper man passivt sanity tab.

 8. Parabolic microphone
  1. Har en rækkevidde på 30 meter og en 6 meters kegle den opfanger lyd fra.
  2. Hvis et spøgelse interagerer med noget, som f.eks. at bevæge en dør, kaste et objekt eller lave fodtrin, så kan man opfange det i 3 sekunder og få en aflæsning på mellem 1 og 3. Flere lyde kan dog lægges sammen, så man kan få en højere aflæsning.

Cursed objects

 1. Music Box
  1. Får spøgelset til at synge med til melodien, hvis spøgelset er indenfor 5 meter fra musik boksen, vil den begynde at gå imod den.
  2. Hvis spøgelset rammer spilleren som holder boksen, går i mere end 5 sekunder, eller boksen bliver smidt mens den spiller så startes der en "cursed hunt."

 2. Ouija Board
  1. Ouija Boardet responderer kun til stemme input indenfor 3 meter.
  2. For at deaktivere Ouija Boardet skal man sige "Goodbye", det får boardet til at forsvinde.
  3. Hvis man går væk fra et aktivt Ouija Board, så går det i stykker og det starter en "Cursed hunt"
  4. Det koster sanity at stille spørgsmål, hvis ens sanity ikke er høj nok til at "betale" for spørgsmålet, så går boardet i stykker og det starter en "Cursed hunt"

 3. Summoning Circle
  1. Ved at tænde alle 5 stearinlys, "summoner" man spøgelset, og det vil ikke kunne bevæge sig i 1-6 sekunder, herefter tvinges en "Cursed hunt"
  2. Hvis der er en igangværende hunt, kan man hidkalde spøgelset ned til cirklen, det vil dog igangsætte jagten med det samme, og forlænge jagten med 20 sekunder.

 4. Tarot Kort
   THE SUN: Giver 100% Sanity. (5% sandsynlighed.)
   THE MOON: Reducerer sanity til 0% (5% sandsynlighed.)
   THE TOWER: Forårsager en interaktion fra spøgelset. (20% sandsynlighed.)
   THE WEEL OF FORTUNE (20% sandsynlighed.)
   - GRØN: Giver spilleren 25% sanity.
   - RØD: Fjerner 25% sanity fra spilleren.
   THE DEVIL: Forårsager et GHOST EVENT. (10% sandsynlighed.)
   THE HIGH PRIESTESS: Genopliver en random spiller, hvis ingen spiller er død genoplives den næste som dør. (2% sandsynlighed.)
   THE HANGED MAN: Dræber spilleren med det samme. (1% sandsynlighed.)
   DEATH: Forårsager en "Cursed hunt" (10% sandsynlighed.)
   THE HERMIT: Teleporterer spøgelset tilbage til sit ghost room, og fanger den der i 60 sekunder.
   THE FOOL: Kommer først frem som et hvilket som helst andet kort, før den forvandler sig om til THE FOOL og brænder. Ingen effekt. (17% sandsynlighed / 100% sandsynlighed hvis en hunt er i gang.)

 5. Voodoo Dukke
  Det reducerer sanity med 5% hver gang man trykker en nål ind, og det forårsager en tvungen interaktion fra spøgelset, som f.eks. at tappe på vinduet, åbne en dør eller skrive i en bog.
  Hvis man kommer til at trykke nålen i hjertet, så reduceres ens sanity med 10% og det forårsager en "Cursed hunt"

 6. Haunted mirror
  Når man bruger spejlet reduceres ens sanity hurtigt med 7,5% eller 10% pr. sekund. Når ens sanity rammer 0% initieres en "Cursed hunt"

Ghost tips / spøgelsestips

 1. Spirit
  Bekræft: Brænd smudge stick, en Spirit jager ikke i 180 sekunder efter en smudge stick er brændt, i modsætning til de almindelige 90 sekunder. Brug et kors, hvis den jager mellem 90-180 sekunder efter smudge stick, så er det IKKE en Spirit.

 2. Wraith
  Random EMF 2 og EMF 5 kan indikere at den teleportere til spilleren.
  Bekræft: Salt og UV, hvis der ikke er synlige fodspor er spøgelset højst sandsynligt en Wraith. Lyt efter fodspor.
  Tip: Kan godt træde i salt, men der er ikke spor fra salten og videre. (Ved sporing via UV lys.)

 3. Phantom
  Bekræft: Hvis spøgelset forsvinder når man tager et billede af den, men lyd og fodtrin fortsat er der, så er det en Phantom. Ydermere vil billedet ikke vise et spøgelse, men teksten vil bekræfte det med "Ghost picture"

 4. Poltergeist
  Bekræft: En Poltergeist kan bekræftes, hvis man mister sanity når man kan høre ting blive kastet, selvom man ikke kan se tingene blive kastet. Reducerer sanity med 2% pr. kastet ting.
  Tip: Kan kaste med flere ting af gangen, og kaster oftere med ting end andre spøgelser.

 5. Banshee
  Bekræft: Jager kun én spiller, og er ligeglad med sanity level på andre spillere end den den jager. Den jager ved sanity under 50%, og andre som ikke er målet for spøgelset kan, selv under en hunt, vide sig sikre. Det kræver dog, at den jagede spiller er i huset. Den kan sågar gå igennem ikke-jagede spillere uden at slå ihjel.
  Tip: Hvis den hunter tidligt, når én spiller er lav i sanity men gennemsnits sanity er høj, er sandsynligheden stor for at det er en Banshee.

 6. Jinn
  Bekræft: Tving Jinn'en til at jage på lang afstand, og stå klar med en smudge stick. Hvis den bevæger sig hurtigere når den ser spilleren, så er det en Jinn.
  Tip: En jinn har en evne som på et øjeblik reducerer alles sanity indenfor 3 meter, med 25%.
  Tip2: En Jinn bevæger sig hurtigere når "breakeren" er slået til.
  Tip3: En Jinn kan ikke selv slukke "breakeren" men kan få "breakeren" til at slukke ved at tænde for meget lys.

 7. Mare
  Bekræft: Kan slukke lyset i samme sekund spilleren tænder lyset i et rum.
  Tip: Har større sandsynlighed for at jage i mørke, kan jage ved gennemsnits sanity 60% hvis lyset er slukket. På samme vis jager den først ved 40% hvis der er lys i rummet.
  Tip2: Er mindre aktiv hvis der er lys tændt, og mere aktiv hvis lyset er slukket.
  Tip3: En Mare kan IKKE tænde lys.
  Tip4:En Mare har højere sandsynlighed for at lave et ghost event, hvor den ødelægger lys.
  Tip5: En Mare har højere sandsynlighed for at "roam(?)" over længere distancer hvis lyset er tændt.

 8. Revenant
  Bekræft: Jager hurtigere end andre spøgelser når den kan se spilleren, men jager langsommere end andre spøgelser når den ikke kan se nogen. Dette kan kontrolleres ved at lytte til fodtrinenes hastighed.

 9. Shade
  Bekræft: Shade kan ikke starte en jagt i rum hvor der er spillere, så den kan opdages ved at man får den til at jage ved at være i forskellige rum.
  Hunt: Kan kun jagte når gennemsnits "sanity" er under 35%. Så hvis der er meget få hunts, er der god sandsynlighed for at det er en Shade.
  Tip: Foretækker at hvæse af spilleren, fremfor at manifestere sig selv.
  Tip2: En Shade vil udføre meget lidt aktivitet når spillere er i dens "ghost room."
  Tip3: Succes raten for et ghost even stiger i takt med gennemsnitlig sanity, og ved 50% vil et ghost event altid forekomme.
  Tip4: En Shade har en chance for at vise sig som en skygge ved "summoning circle" når den fremkaldes der.

 10. Demon
  Bekræft: Hvis der forekommer en hunt i starten af banen, eller meget ofte, så er det med stor sandsynlighed en dæmon.
  Tip: Kors har en rækkevidde på hele 5 meter mod en demon, og gør det nemmere at undgå en hunt.
  Tip2: Smudge stick begrænser kun en demons evne til at jage i 60 sekunder.
  Hunt: En demon kan begynde at jage, allerede når gennemsnits sanity er under 70%.

 11. Yurei
  Bekræft: Kan lukke en helt åben dør udenfor hunts og ghost event.
  Bekræft2: Hvis man bruger en Smudge stick på en Yurei, så kan den ikke forlade rummet i 90 sekunder. Det kan tjekkes ved at sætte en motion sensor ved døren.
  Tip: Dræner meget sanity hvis man kigger på den.
  Tip2: En Yurei har en evne til at reducere alle spillernes sanity med 13%, indenfor 7,5 meter.
  Tip3: En Yurei foretrækker at hvæse, over andre typer ghost events.

 12. Oni
  Tip: Oni's er de mest aktive spøgelser i spillet.
  Tip2: En Oni vil aldrig have et ghost event, hvor den dukker op som røg og hvæser af en spiller.

 13. Yokai
  Tip: Har en meget kort rækkevidde til at høre stemmer og opfange elektroniske enheder.
  Tip2: Kan jagte allerede når sanity rammer 80%, hvis man taler nær den.

 14. Hantu
  Bekræft: Brug en smudge stick tæt på Hantu når den jager eller viser sig, og tjek om den har "frost ånde" hvis den har frost ånde er det en Hantu.
  Tip: Bevæger sig langsomt i varmere rum.
  Tip2: En Hantu har dobbelt så høj sandsynlighed for at slå "breakeren" fra, og en Hantu kan IKKE slå "breakeren" til igen.
  NIGHTMARE:NIGHTMARE har en Hantu ALTID freezing temperatures.

 15. Goryo
  Bekræft: En Goryo kan KUN ses på DOTS via videokamera, hvis der ikke er spillere i rummet.
  Tip: En Goryo har mindre sandsynlighed for at skifte rum, og at lave interaktioner i andre rum.
  NIGHTMARE:NIGHTMARE sværhedsgrad er DOTS altid en af de 2 muligheder, da DOTS bruges til at skelne mellem Goryo og andre spøgelser.

 16. Myling
  Bekræft: Hvis man med en parabolisk mikrofon hører mange paranormale lyde, kan det være et tegn på en Myling.
 17. Onryo
  Bekræft: Læg et kors lige under et tændt lys, eller flere, hvis korset brænder uden at lyset (Lysene) går ud, så er det IKKE en Onryo.
  Tip: Flammer tæt på Onryo virker som et kors, og gør at den ikke kan jage. Hvis den forsøger og jage indenfor 4m af en flamme, så vil den fejle og lyset vil gå ud.
  Tip2: En Onryo har højere sandsynlighed for at blæse et lys ud.
  Hunt1: Flammer der går ud, kan starte en jagt, så hav altid mere end ét lys
  Hunt2: En Onryo kan hunte ved 60% gennemsnits sanity når der ikke er flammer i nærheden.

 18. The Twins
  Tip: The Twins er kun ét spøgelse, selvom den kan lave aktiviteter på 2 seperate steder. Hovedspøgelset kan afgive alle 3 spor, mens den anden kun kan give EMF Level 5. Vær obs på at alle spøgelser kan afgive aktivitet i nærliggende rum.
  Tip2: Kun hovedspøgelset kan opdages via motion sensor. Den anden kan IKKE.
  Hunt: The Twins kan starte en jagt fra både hovedspøgelset og det sekundære spøgelse. Der er 50% / 50% chance for hvor den starter.
  Hunt2: Et kors vil kun kunne stoppe hovedspøgelset, og ikke det sekundære spøgelse.
  Hunt3: Hovedspøgelset bevæger sig 10% langsommere end alm. spøgelser, mens det sekundære spøgelse bevæger sig 10% hurtigere end alm. spøgelser. Ændringer i hvor hurtigt den bevæger sig, kan bruges til at identificere den.

 19. Raiju
  Tip: En Raiju løber hurtigere hvis der er elektroniske enheder tæt på den.
  Tip2: En Raiju påvirker elektroniske enheder længere væk end det gennemsnitlige spøgelse, men skal være på samme etage.
  Hunt: En Raiju kan jage allerede ved gennemsnits sanity under 65%, hvis der er aktive elektroniske enheder i nærheden.

 20. Obake
  Bekræft: Har 16% chance for at afgive et fingerprint med 6 fingre.
  Bekræft2: Efterlader dobbelt fingeraftryk på lys kontakter.
  Tip: Har kun 75% chance for at afgive et fingerprint.
  Tip2: Kun fem fingeraftryk på fængselsdøre og tastaturer.
  NIGHTMARE:NIGHTMARE efterlader en Obake ALTID fingerprints.

 21. The Mimic
  Tip: Kan være svær at identificere, man skal derfor altid kigge efter tredje eller fjerde spor, afhængigt af sværhedsgraden, da det er den eneste som har 3 eller 4 spor på hvilket spøgelse det er.
  Tip2: Kan imitere andre spøgelser, og også fremvise 6 fingre ved fingerprint som en OBAKE, da et normalt bevis for dette spøgelse er fingerprints. Men, den kan ikke fremvise et bevis som er til et andet spøgelse, som den ikke normalt har.
  NIGHTMARE:NIGHTMARE har en Mimic 3 spor, 2 af disse vil være alm. spor mens det tredje som ALTID fremkommer vil være GHOST ORB.

Forfatter:
Stefan J. Bargisen