Den såkaldte esportpulje er åben igen i år, for alle, der ønsker at søge om medfinansiering af deres esportevents i Danmark. 

Initiativet, der trådte i kraft sidste år, fordeler 10 millioner kroner over fire år. Som led i Finansloven 2020 er to millioner af dem afsat til 2020, mens tre er afsat til både 2021 og 2022 (de første to millioner blev brugt i '19).

Sidste år støttede puljen bl.a. Esuperliga FinalsBLAST Pro Series og andre

Hvem kan ansøge om støtte?

Puljen er oprettet for at hjælpe virksomheder, organisationer og foreninger, med at få deres esportevents op at stå i Danmark. Offentlige institutioner kan ikke søge om tilskud fra puljen.
Man kan mindst søge om 150.000 kr. og højest 500.000 kr.

Yderligere to krav stilles til alle ansøgninger:

- Der kan søges om tilskud til maksimalt 50% af det samlede budget.
- Ansøger skal fremvise privat medfinansiering på minimum 50% af budgettet. 

Erhvervsstyrelsen vurderer alle ansøgninger ud fra fire kriterier. Dem kan du læse om her. Husk at læse kriterierne grundigt inden du ansøger - du finder og udfylder ansøgningsskemaet her: https://skema.erst.dk/esport-events/

Puljen åbnede op for ansøgninger den 28. januar og lukker ned for modtagelsen igen efter den 25. februar kl. 12:00.