Som vi alle ved er esport over de seneste år vokset i et utroligt tempo. Dette har ført til at den danske regering for nyligt har afsat hele 10 millioner kroner til en "esport-pulje". Denne pulje kommer til at strække sig over de næste fire år, hvor der er afsat henholdsvis to millioner kroner årligt i 2019 og 2020, samt tre millioner kroner årligt i 2021 og 2022. I alt givet det en pulje på 10 millioner kroner over de næste fire år. 

Selve puljen skal være med til at hjælpe med finansiering til esport-events i Danmark. Her kan virksomheder, organisationer og foreninger søge om tilskud til deres events. Den eneste undtagelse er offentlige institutioner, som ikke kan søge tilskud.

Man kan søge om tilskud for mindst 50.000 kr. til et maksimum på 500.000 kr. Disse penge skal bruges til dækning af relevante udgifter indenfor selve eventet. Selve ansøgningen skal opfylde følgende to krav, beskrevet af Erhvervsstyrelsen. 

  1. Tilskud kan søges til maksimalt 50 procent af det samlede budget.
  2. Offentlig medfinansiering må maksimalt udgøre 50 procent af det samlede budget.

Hvis man står og er arrangør af et event, og vil have del af puljen for i år, er der også en ansøgningsfrist. Alle skal have ansøgt inden d. 22 februar 2019 kl. 12.00. 

Ved ansøgning vil man senest få svar d. 20 marts 2019, og derfor kun ansøge om tilskud til events der finder sted efter den dato. Esport-eventet man søger tilskud til skal senest finde sted d. 28 februar 2020. 

I følge Erhvervsstyrelsen er formålet ved puljen at styrke dansk esport, samt skabe mere fokus på esport over hele landet.

Hvis man vil vide mere om selve ansøgningsprocessen, eller vide mere om vilkårene, kan det direkte link til Erhvervsstyrelsen findes nedenunder. 

Link til Ervervsstyrelsen - Esport-pulje