Wallpaper_gaming.dk_final_2019

Kampregler

Progam
Kvalifikationsturneringen afvikles i et dobbelt eliminerings bracket, hvor der i upperbracket spilles BO1 de første tre runder, mens semifinaler samt finale spilles i BO3. Lowerbracket afvikles i BO1 hele vejen. Maps bliver besluttet af admins i de første runder, hvorefter kvalifikationen skifter til VETO. Top 2 fra hver kvalifikation går videre til de endelige semifinaler (BO3), hvoraf de to vindere avancerer til TV-studiet (BO5).

Format

- Alle kampe spilles 5 mod 5.
- Har 5. mand ikke mulighed for at joine på grund af en fejl, og det ikke er muligt at få fat i sin standin, kan man vælge at spille kampen 4 mod 5.
- En kamp består af to halvlege på 15 runder hver. Hver runde i hver halvleg består af et minut og 45 sekunder (mp_roundtime 1.75).
- En halvleg er ovre, når de 15 runder er færdigspillet.
- I en BO1 er et map ovre, når et hold har fået 16 runder. Der spilles overtid.
- De første runder af kvalifikationen spilles der BO1 med maps bestemt af admins, senere via VETO.
- I semifinalerne spilles der BO3 med maps bestemt via VETO.
- Ved overtid spilles der MR3 med 10.000 startmoney. Bliver overtiden uafgjort, spilles der flere omgange overtid indtil et hold formår at vinde med fire runder.

Maps (Valve version)
- de_dust2
- de_nuke
- de_inferno
- de_cache
- de_mirage
- de_overpass
- de_cbblestone

Veto
BO1 VETO foregår:
Lavest seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Lavest seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Lavest seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højest seed vælger det map, der skal spilles.

Det sidste map tilbage i puljen bliver fjernet.

Der trækkes lod om højest seed på irc, et tal vælges mellem 1 - 100.

BO3 VETO foregår:
Laves seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Lavest seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Højest seed vælger første map (to maps tilbage)
Lavest seed vælger andet map (et map tilbage)

Det sidste map vil blive tredje map, hvis der er behov for det.

VETO laves i samarbejde med admins på irc eller over steam, så alt foregår ordentligt og efter reglerne. Admins SKAL have oplyst, hvilket map der spilles i kampene.

Opførsel
Vi forventer, at alle deltagere opfører sig professionelt og med en sportsmandslignende adfærd på alle tidspunkter. Kampe tabt med vilje, flere noshow kampe, ulovlig brug af pause i løbet af en kamp og verbal eller enhver anden misbrug over for en modstander kan resultere i advarsler eller endda diskvalifikation fra turneringen. Dårlig opførsel på ethvert givent tidspunkt kan resultere i udelukkelse fra senere turneringer. Vi forventer, at spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed over for både modstandere såvel som turneringsadmins.

Deltagere
- Deltagere må kun spille for ét hold under én kvalifikation (deltager kan skifte hold efter endt kvalifikation)
- Deltagere skal benytte deres rigtige navn og nick i turneringen.
- Deltagere skal benytte den konto, som de er tilmeldt med (steam_id).
- Deltagere skal have læst og forstået regelsættet. Det er deltagernes eget ansvar at have styr på regelsættet. Har man ikke dette, kan man modtage advarsler - se under 'generelle regler'.
- Deltagere skal være tilgængelige på #Gaming.dk @ QuakeNet.

Før kampstart
På 'bracket' siden kan man finde oplysninger om, hvornår man skal spille. Det er holdets eget ansvar at alle spillere på holdet møder op til den aftalte tid.

Møder et hold / spillere ikke op til kampen (10 minutter eller mere forsinket) vil advarsler, forfeit eller andre straffe blive givet af turneringsadmins.

Under kampen

Valg af side
En knivrunde afvikles før start af map. Vinderen af knivrunden bestemmer, hvilken side de vil starte på. I knivrunden må granater (HE, flash, decoy, molotov og smoke) ikke benyttes.

Plant af bombe
Det er ikke tilladt at booste bomben op. Bomben skal plantes så en enkelt CT-spiller kan nå at defuse bomben.

Boosting
Det er tilladt at booste lige så tosset, man vil. Alle områder på mappet, hvori man ikke kan benytte sig af bugs (se steder det ikke er ment man burde se), er tilladte.

Chat/say
Det er ikke tilladt at benytte say under en kamp. I starten af opgøret og i slutningen af opgøret må GL, HF og GG benyttes. Derudover er det kun holdkaptajnen, der har tilladelse til at skrive - f.eks. hvis pause er nødvendigt.

Udnytte bugs
Det er ikke tilladte at udnytte bugs, så man får en fordel ift. modstander holdet. Benytter man bugs vil der være en straf - se strafudmåling under 'generelle regler'.

Snyd
Det er på INTET TIDSPUNKT tilladt at bruge snyd. For en længere forklaring om hvad snyd indebærer, se snyd under 'generelle regler'.

Udskiftning af spiller
Det er tilladt at udskifte en spiller under en kamp. Spilleren, der skal udskiftes, skal have forladt serveren, før spilleren, der skal ind i spillet, joiner. Den udskiftede spiller skal være registreret som standin.

Det er ikke tilladt at pause, mens man udskifter en spiller.

Pause
Det er ikke tilladt at pause, hvis formålet er at tage en cigaret pause, have en taktisk timeout eller lignende. Se 'Client breakdown' for acceptabel pause.

Kill
Man må ikke benytte kill under en kamp. Benytter man sig af kill i en runde, hvori det er en fordel for en selv at begå selvmord (for deraf at få flere penge i runden efter) mister man tre runder.

Client breakdown
Hvis en spiller disconnecter fra serveren grundet tekniske problemer pauses kampen efter færdiggørelsen af den igangværende runde. Holdkaptajnen står for at pause opgøret. Holdkaptajnen er også ansvarlig for at unpause kampen igen.

Kampen må pauses, når "CT / T wins" bliver vist på skærmen, eller i freezetime i den efterfølgende runde.

Hvis den disconnectede spiller eller en udskiftning ikke er inde på serveren efter ti minutter, så fortsætter kampen med at blive spillet 4 mod 5.

Server breakdown
Crasher serveren under de tre første runde, så bliver hele mappet genstartet.

Sker crashed efter de tre første runder, så er følgende gældende: Kampen fortsætter med at blive spillet. Startmoney sættes til 6500. Efter endt runde stilles startmoney tilbage til 800.

Kommer serveren ikke op igen, findes en ny server at spille på.

Demo
I SKAL optage ineye demoer under kampene. Det er påtvunget og vil blive brugt, hvis der skulle opstå problemer under/efter kampen. For straf ved ikke at optage demo se strafudmåling under 'generelle regler'.

EAC
I SKAL benytte EAC i turneringen. Det er påtvunget og vil blive brugt (sammen med demoer, der ligeledes er et krav) i klager om ulovlig brug af eksterne programmer (se 'Generelle regler', 'Snyd'). Opstår der problemer med EAC til en given kamp tages der kontakt til en admin og alt afhængigt af situationen, finder vi i fællesskab ud af en løsning.

Efter kampen
Ved færdigspillet kamp sendes resultatet til en turneringsadmin. Derefter vil admins opdatere de nødvendige sider, så resultatet kan ses af alle. Vi vil råde jer til selv at tjekke bracket, så I er sikre på at I/modstander holdet har fået indsendt det rigtige resultat.


Server regler

Server
Som hold er man selv ansvarlig for at have en server med EAC, man kan spille på. Vi stiller IKKE servere til rådighed. Serveren skal være udstyret med GOTV, ellers kan det koste jer dyrt. Se punktet herunder.

GOTV
Som hold er man selv ansvarlig for, at GOTV virker på ens server. Der SKAL være GOTV tilgængeligt på serveren, så udefrakommende kan se med. Er der ikke GOTV på ens server og startes kampen uden dette, så får man en advarsel. Sker det mere end én gang, så taber man opgøret.


Generelle regler

Clientsettings
Det er forbudt at binde "+duck" til scroll på musen.

Grafiske indstillinger
Følgende indstillinger må ændres på spilleres PC eller skærm:

Brightness
Digital Vibrance
Contrast
Gamma
3D settings (aliasing, vertical sync, ...)
Skalering

Alle andre slags hjælpemidler er forbudte (f.eks. Nvidia SLI Display, Rivaturner Overlays osv.)

Serversettings
mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.75
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 35
sv_pausable 1
sv_pure 1
sv_pure_kick_clients 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_total 4
ammo_grenade_limit_flashbang 2

Snyd
Vi accepterer på INGEN MÅDE snyd i GDK CS:GO turneringen. Bliver en deltagende spiller taget i snyd, om det er i selve ligaen eller udenfor ligaen, vil personen blive udelukket fra Gaming.dks aktiviteter i to år. Med snyd menes alle former for tredjepartsprogrammer og scripts. Herunder OGC, WH, AIMBOT og Ambient Occlusion. Holdet vil endvidere blive fjernet fra turneringen, så alle holdets kampe står som tabte.

Det er ulovligt at bruge nogle som helst scripts, der giver en én fordel i spillet, udover buy-script.

Benyttes ovenstående tabes kampen(e) på forfeit.

Konflikter
Hvis en konflikt opstår før, under eller efter kampen skal en turneringsadmin kontaktes med det samme, så problemet kan blive løst. Hvis konflikten indeholder en klage mod en modstander, en turneringsadmin eller andet se næste punkt 'klager'.

Opstår en konflikt under en kamp og kræver opmærksomhed med det samme pauses kampen efter "T/CT Wins" - husk at gøre det før freezetime slutter.

Klager
Hvis dit hold vil indsende en klage gør følgende procedure sig gældende:

Diskutér iblandt jer selv hvad det helt præcist er, klagen går ud på. Herefter henvender EN af jer til en turneringsadmin og forklarer grundlaget. Husk at have beviser der bakker din klage op. Det hold, der anklager andre, skal altid have beviser, der bakker klagen op (f.eks. fremvise ticks i en in-eye demo), så klagen kan blive evalueret retfærdigt af turneringsadmins.

Når en klage er indgivet til turneringsadmins, er der ikke andre - heriblandt pressen - der skal modtage denne. Lad admins arbejde i fred og ro. Overtrædelse af dette resulterer i at klagen bliver afvist og holdet udvist af turneringen.

Efter klagen er diskuteret tager turneringsadmins fat i det hold, der angiveligt er problemer med, for at høre deres side af konflikten. Turneringsadmins vil efter alle beviser er kommet på bordet tage stilling til klagen og komme med en bedømmelse. Bedømmelsen er afgørende og vil ikke blive ændret.

Strafudmåling
Afhængigt af hvilke regler, der er blevet brudt, kan turneringsadmins give forskellige straffe. Admins bestemmer i samarbejde 100%, hvad straffen ender med at blive.

Mulige straffe kan være, men er ikke udelukkende, følgende:

- En advarsel (se næste punkt)
- Tab af runder
- Forfeit af opgør
- Udelukke en spiller
- Udelukke et hold
- Frætrækkelse af præmiepenge

Advarsler
Når en regel er blevet brudt kan turneringsadmins give en spiller eller et hold en advarsel. En advarsel til en spiller er lig en advarsel til et hold.

Der findes to typer advarsler:
- Mindre advarsel
- Større advarsel

To mindre advarsler er lig en større advarsel.

Efter to større advarsler vil et hold blive udelukket fra turneringen.

Advarsler gives ved:
- Dårlig opførsel overfor modstandere
- Dårlig opførsel overfor turneringsadmins
- Brud på reglerne

Afhængigt af sagen kan flere advarsler gives på samme tid.


Kontakt information

Regelsættet er lavet af Frederik " realition" Byskov, Mathias "risom" Risom og Thomas "Trier" Trier. Spørgsmål omkring regelsættet kan stilles til realition, risom eller Trier over Gaming.dk i en besked eller på mail via [email protected].

Reglerne er sidst opdateret den 10/11-2014.

Ændringer
De turneringsansvarlige har ret til at ændre i reglerne på ethvert givent tidspunkt, hvis det viser sig at være nødvendigt. Det er spillernes eget ansvar at have styr på reglerne og heraf ændringer. Vi vil dog bestræbe os på at offentliggøre ændringer via nyheder her på Gaming.dk, så vidt det er muligt.

Information
Alle regler, kampprogrammer, generel information og hvad hertil hører vil blive posted på Gaming.dk eller på eventsitet.

Et hold i GDK CS:GO turneringen må max bestå af syv spillere (fem faste + to standins). Vi er en dansk hjemmeside, men accepterer op til to spillere af anden nationalitet end dansk på holdet.

Standins
Hvert hold har mulighed for at tilmelde to standins til holdet. Har man ikke tilmeldt en standin, kan dette gøres, når behovet opstår. 

Er man fem spillere på holdet samt to standins, har man ikke mulighed for at benytte andre spillere.

Ændringer af hold efter tilmelding
Det er muligt at ændre på holdet i op til 48 timer før afvikling af turneringen. Når tidsfristen er overskredet, er det kun muligt at tilføje standins. 

Vil et mandskab ændre på deres holdopstilling efter tidsfristen, så gælder ændringerne som en ny tilmelding og man vil komme bagerst i køen.

Det er ham, der har tilmeldt holdet, som ejer pladsen i turneringen.

Overholdelse
Ved af deltage i GDK CS:GO turneringen accepterer du som spiller uden forbehold alle ovenstående og nedenstående regler, og at enhver truffet beslutning af de turneringsansvarlige under turneringen til enhver tid kan overgå regelsættet.

Kontakt
Under hele turneringen skal dit hold være repræsenteret med minimum en spiller på vores kanal @ QuakeNet. Kanalen hedder #gaming.dk - her vil du være i stand til at få fat i en admin, men samtidig have muligheden for at aftale kampe med dine modstandere.

På selve kampdagene er det ligeledes her, at konflikter, resultater og lignende vil blive løst. Sørg for at have minimum en spiller på kanalen, ellers kan det give en advarsel (læs mere om advarsler længere nede).

Kontakt kan også ske over sitet til de turneringsansvarlige eller på mail.